ကျေးဇူးပြု၍ အရင်ဆုံးမှတ်ပုံတင်ပေးပါ

Please register or login first.

မှတ်ပုံတင်ခြင်း
Register

ဆက်သွယ်ရန်
Contact Us

လိပ်စာ / Address

Main Office: Gakuendaiwa-cho 2-84. Nara-shi, Nara Postal Code 631-0041. Japan
Customer Center: Bo Myat Htun Street, 10 Ward, Botahtaung Township, Yangon, Myanmar

ဖုန်းနံပါတ် / Phone Numbers

Customer Support: (+95) 989-009-1010

အီးမေးလ် / Email Address

Technical Support: support@goldenrock.jp